Vrijwillige bijdrage

Wij hebben besloten om vanaf dit jaar geen donateursgeld meer op te halen.  Hiervoor in de plaats, is een extra verkoopactie gekomen. We komen in het voorjaar langs met tulpen en nu komen we in het najaar ook langs met een winterpakket (Hutspot Pakket).

Draagt u de Oranjevereniging een warm hart toe en wilt u een vrijwillige bijdrage overmaken,  dan is het rekeningnummer als volgt:

IBAN: NL 45 RABO 0328 7027 57 ten name van Oranjevereniging Bierum.

Alvast onze hartelijke dank.